Polityka prywatności moja

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania
z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w
ramach strony internetowej http://www.roweroweja.pl. Administratorem
strony jest Paulina Nowak. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@roweroweja.pl
§
1
Definicje
Na potrzeby niniejszej
polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1.
Administrator – Paulina Nowak
2.
Strona – strona internetowa dostępna pod
adresem http://www.roweroweja.pl/
3.
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze
Strony.
§
2
Dane osobowe
1.
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter.
2.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter
przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
4.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych.
5.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez
Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
6.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
trzecim.
7.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
·
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
·
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
·
prawo do przenoszenia danych;
·
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym
celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
·
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora.
9.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza
przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
·        Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie – w celu przechowywania danych osobowych na
serwerze;
·
Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103
– w celu dodania komentarza na blogu.
§
3

Pliki cookies i inne technologie

1.
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie
informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np.
komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system
teleinformatyczny Administratora.
2.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach
statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia
prawidłowego działania Strony.
3.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość
takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej
sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez
Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie
funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzysta Użytkownik.
5.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące
technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony
oraz zbierające pliki cookies:
·
kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy
statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z
zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego
(tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać
również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są
całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
·
komentarze Disqus – dodając komentarz na
Stronie, przekazujesz swoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu
e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza. Dane zostają
zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress
są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną
usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć. Do systemu Disqus, dane Użytkownika
trafiają na podstawie umowy Użytkownika zawartej z firmą Disqus. O celach i
czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje firma Disqus. Dane
przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z dodania
komentarza. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania
komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą
dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu.
·
kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z
Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail
jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda
Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe
przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są
wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.
·
afiliacja – na Stronie mogą pojawić się
reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych, bannerów
afiliacyjnych. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie
mogą  wystąpić pliki cookies następujących firm: Trade Tracker,
Convertiser, Ceneo, MailerLite, Trade Doubler, Theme Forest,
Webe Partners, Sales Media.
§
4
Logi serwera
1.
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym przechowywana jest Strona.
2.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta
Użytkownik.
3.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika.
5.      Logi serwera stanowią
wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
Close